Presentaties

Presentaties gegeven tijdens de bijeenkomsten van DGBeheer

Op 19 april 2017, gaf Henry Bechelet een presentatie als onderdeel van een workshop tijdens de bijeenkomst van DGB leden op De Kennemer G&CC.

Een tweede presentatie als deel van een workshop werd verzorgd door Dr. Andy Owen (ICL) over fairway management.

Wilco Wesseling (Green Protech) gaf een presentatie over de nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen (2016).

Wieger van der Spek (Meteo consult) hield voor DGBeheer een presentatie over het weer in Nederland en de relatie met de greenkeeping (2015).

Peter van Erp (Lucel) gaf een presentatie over bladanalyse.

Arthur Wolleswinkel (Barenbrug) verzorgde een presentatie over de dynamiek van grasmengsels (2010).

Barenbrug, geschiedenis en ontwikkelingen (2010).

Jeff Collinge hield een presentatie over het verzamelen van monsters van organisch materiaal. (2006)Presentatie over

Presentaties achtergrond Duurzaam Beheer

Het verhaal over het ontstaan, de doelstellingen en de werkwijze van DGBeheer vindt u in deze presentatie.

De aspecten die van belang zijn bij het verzamelen van gegevens zodat deze kunnen worden hergebruikt voor analyse, benchmarking of ook wetenschappelijk onderzoek, worden in bijgaande presentatie toegelicht.

De presentatie over DGBeheer die werd gegeven tijdens het NGF greenkeeping symposium in 2010.

In Harrogate 2006 werd deze presentatie gegeven over de Deense initiatieven door Chris Haspell, destijds course manager van GC Horsholm.