Artikelen

Er bestaan al erg veel artikelen die betrekking hebben op duurzaam beheer van golfbanen. Hieronder treft u een selectie van lezenswaardige artikelen aan. De serie die is uitgegeven onder auspiciën van de STRI over de Disturbance Theory staat op een aparte pagina. Alle jaaroverzichten van de USGA staan eveneens op een aparte pagina. Joe Vargas is een beroemde Amerikaanse grasdeskundige is. Hij schreef meer dan 300 artikelen.

Deens model en roodzwenk toepassingen
Aspecten van belang bij veranderen grasbestanden naar roodzwenk
Deense greens, een alternatief voor chemievrij beheer
Roodzwenk voor fairways en rough (USGA)
Grassoorten analyse door gebruik te maken van digitale kleurherkenning

Analyse en beoordeling
Een artikel om te leren de kwaliteitsfacoren van de green te gebruiken
Hoe uw baan te beoordelen? Key Performance indicators (R&A)
Handleiding om producten te testen
Droogte herkenning door inzet van UAV’s

Bemesting en plantregulatoren
Minimaliseren van bemesting van roodzwenk. Presentatie Olmix
Optimaliseren van mangaan bemesting
Kostenaspecten van bemesting (USGA)
Wat u moet weten over bladvoeding
Onderzoek naar de effecten van groeiregulatoren zoals PrimoMaxx
Rapport USGA over plantgroei regulatoren
Stikstof leverend vermogen
Vergelijkend onderzoek naar gebruik van meststoffen in de USA
Tabel met streefwaardes van grasmaaisel
Minimaliseren van bemesting: alleen wanneer het gras erom vraagt (USGA)
Overzicht van wetting agents

Benchmarking.
Tips om benchmarking op te zetten, door Nick Park (R&A)

Beregening
Een onderzoek naar het belang en het verbeteren van de uniformiteit bij beregening

Bodemgesteldheid en bodemleven
CEC en zandgebaseerde greens
Het verbeteren van bodemeigenschappen met Greenmaker (in Zuid Afrika). Hierbij een verdere specificatie van het Zeoliet product
Een onderzoek naar aspecten van het bodemleven mythes over microbiologie
Randvoorwaarden voor een gezonde bodem
Bodemtesten en streefwaardes artikel van GCM 2004

Duurzaam Beheer van golfbanen
Laurence Gale geeft voorbeelden van duurzaam beheer uit de praktijk

Verminderen van bemesting

Kostenaspecten.
Tips en technieken om de onderhoudskosten te verminderen.
Kostenvergelijking voor het verbeteren van de bodemeigenschappen

Onderhoud en beheer.
Dilemma’s m.b.t. maaihoogten.
Het belang van dauw verwijderen (USGA)
Less is more in de praktijk (five things I don’t do)
Onderzoek naar de effecten van maaien en dauw verwijderen voor het verminderen van dollarspot in struisgras
Waarom rollen dollarspot vermindert
Nieuwe normen voor onderhoud (USGA)
De anatomie van een pitchmark (USGA)
Artikel van Zontek: terug naar de basis. Wat er als eerste moet kloppen
Controleren van vilt door dressen
Verminderen van organisch materiaal door dressen (USGA)

Planning
Vragen en antwoorden bij het plannen van een golfbaan (ASGCA)
Anders leren denken (out of the box)

Problemen en ziektes.
Bestrijden van mos op greens
Twee onderzoeken naar bestrijding van mos door beheer en chemische producten gepubliceerd door wetenschappers werkzaam bij Friendly Hill Country Club en  Crop Science
Het succesvol bestrijden van zilvermos leert u in dit artikel
Het diagnose stellen van ziektes (STRI)
Fungiciden en bodemleven
Schaduw problemen verklaard. 3 vragen en antwoorden USGA
Nog meer uitleg over zon en schaduw, hoewel voor bermuda gras en lezenswaardig
Twee artikelen over het bestrijden van Take All patch door mangaan bemesting

Problemen op greens oplossen (USGA)

Speelkwaliteit.
Bal roll onderzoek op verschillende grassoorten.
Oplossen van kwaliteitsproblemen op greens (trouble shooting)
Monitoring hardheid van greens
Het meten van hardheid van de green
Wat u moet weten over rolsnelheid
Hardheid van greens begrijpen en waarderen